Program

Poznaj zalety naszego programu oraz metody działania.
Dlaczego warto dołączyć?

OGÓLNY ZARYS

Program the Grade pozwala młodym mężczyznom spojrzeć na swoje lata w szkole średniej z perspektywy całego życia. Zachęca do rozwijania umiejętności i postaw, które będą im potrzebne w dalszym życiu. Dzięki różnym zajęciom, prezentacjom zawodów i indywidualnemu mentoringowi młodzi mężczyźni kształtują swój charakter i uczą się odpowiedzialności w: małżeństwie i ojcostwie, pracy zawodowej, odpowiedzialnym obywatelstwie, przyjaźni z rodziną kolegami, sąsiadami i Bogiem

CELE PROGRAMU

Program the Grade pozwala młodym mężczyznom osiągnąć szereg praktycznych celów do czasu ukończenia szkoły średniej. Osiągnięcia te stanowią cenne przygotowanie do studiów i pracy zawodowej. Co więcej, dają możliwości rozwijania charakteru. Cele są następujące:

Uśwaidomienie zainteresowań zawodowych

Przyjęcie do najbardziej odpowiedniej szkoły wyższej

Nabranie łatwości w przemawianiu do grup słuchaczy

Zapoznanie się z istotnymi ideami filozoficznymi

Uzyskanie najlepszego wykształcenia

Odpowiednie dostosowanie zajęć pozalekcyjnych

Nabranie zwyczaju czytania lektur pozaszkolnych

Zawarcie prawdziwych przyjaźni​

Produktywne wykorzystanie miesięcy letnich

Tworzenie miejsca wspierającego rozwój

NASZE METODY

INDYWIDUALNY
MENTORING

ZAJĘCIA
GRUPOWE

MENTOR w The Grade to twój przewodnik. Jest to osoba ciesząca się powszechnym zaufaniem oraz mająca duże doświadczenie życiowe i zawodowe. Każdy uczestnik ma przydzielonego mentora

ZAJĘCIA GRUPOWE w The Grade spełniają pare ważnych funkcji. Zdobywasz na nich wiedzę, budujesz swój charakter, poznajesz ciekawe osoby no i oczywiście w fajny sposób spędzasz czas – to się przecież liczy najbardziej

INDYWIDUALNY
MENTORING

MENTOR w The Grade to twój przewodnik. Jest to osoba ciesząca się powszechnym zaufaniem oraz mająca duże doświadczenie życiowe i zawodowe. Każdy uczestnik ma przydzielonego mentora

ZAJĘCIA
GRUPOWE

ZAJĘCIA GRUPOWE w The Grade spełniają pare ważnych funkcji. Zdobywasz na nich wiedzę, budujesz swój charakter, poznajesz ciekawe osoby no i oczywiście w fajny sposób spędzasz czas – to się przecież liczy najbardziej

NABYWANE CECHY CHARAKTERU

Program the Grade pozwala uczniom nabyć szereg cech charakteru (cnót), które umożliwią im realizowanie celów przez całe życie. Dzięki mentoringowi, rozmowom na temat konkretnych cnót oraz czerpaniu przykładów z najlepszych profesjonalistów uczniowie dowiadują się, na czym polegają te cechy i potrafią je (lub ich brak) wskazać u siebie i innych osób.

 • Lojalność
 • Wiara w siebie
 • Wytrwałość w dotrzymywaniu
 • zobowiązań
 • Samodyscyplina (samokontrola)
 • Szczerość (prawdomówność)
 • Wytrzymałość (odwaga)
 • Samopoznanie
 • Uczciwość
 • Służba
 • Przywództwo
 • Właściwy osąd (rozwaga)
 • Odpowiedzialność (sprawiedliwość)
 • Wspaniałomyślność (dobra ambicja)

DO CZASU UKOŃCZENIA PROGRAMU THE GRADE UCZEŃ:

 • Będzie znakomicie przygotowywany do podjęcia studiów już od pierwszej klasy szkoły średniej 
 • Pozna wielu profesjonalistów, którzy są znani ze swoich kompetencji i uczciwości
 • Zaliczy pięć lat indywidualnych sesji mentoringowych, podczas których ustalane będą cele na nadchodzący miesiąc;
 • Zrobi test predyspozycji zawodowych;
 • Otrzyma wykaz lektur pozaszkolnych do przeczytania;
 • Napisze swój życiorys w oparciu o osiągnięcia szkolne;
 • Zostanie przygotowany do próbnej rozmowy kwalifikacyjnej, w której weźmie udział i zostanie poddany ocenie na jej podstawie;
 • Będzie miał za sobą udział w licznych zajęciach mających na celu rozwijanie różnych umiejętności, w tym publicznego przemawiania;
 • Zaliczy seminarium na poziomie uniwersyteckim;
 • Pozna główne cnoty szlachetnego mężczyzny